Povinné vyloučení

Znění ustanovení § 31 po provedených změnách: § 31 (1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta.

Číst dál: Povinné vyloučení

Práce školního metodika prevence

Náplň práce školního metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Číst dál: Práce školního metodika prevence

Práce výchovného poradce

Náplň činnosti výchovného poradce

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Číst dál: Práce výchovného poradce

Minimální preventivní program

Minimální preventivní preventivní program vychází z pokynu MŠMT ČR, čj.: 2006/2007 -51, který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanu a kyberšikanu, rasismus s jiné formy násilí.

Číst dál: Minimální preventivní program

 Logo KV2 logoKK 
Copyright © 2019 Základní škola Ostrov, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.