Minimální preventivní program

Minimální preventivní preventivní program vychází z pokynu MŠMT ČR, čj.: 2006/2007 -51, který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanu a kyberšikanu, rasismus s jiné formy násilí.

Při tvorbě Minimálního preventivního programu byla brána zřetel na Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013- 2018.

 

Dokumenty ke shlédnutí: 

 

 Logo KV2 logoKK