Opatření Covid 19

Viz soubory

Projekt “Zvládnu to sám“

Projekt “ZVLÁDNU TO SÁM“

 

Certifikát k environmentálnímu vyúčtování za rok 2019

Certifikát k environmentálnímu vyúčtování za rok 2019

Začátkem školního roku jsme obdrželi od firmy ASEKO certifikát za rok 2019. Ten obsahuje přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl díky zpětnému odběru a recyklaci 395 kg vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných naší školou v rámci projektu Recyklohraní. Díky Environmentálnímu vyúčtování přesně vidíme, kolik jsme uspořili elektrické energie, energetických surovin, primárních surovin a pitné vody. 

                                                                                         
 
 
Koordinátorka EVVO:   Mgr. et Mgr. Lenka Arnoldová

GDPR

GDPR

!18.09.2020 NOVÝ GDPR!

 Logo KV2 logoKK