Minimální preventivní program

Minimální preventivní preventivní program vychází z pokynu MŠMT ČR, čj.: 2006/2007 -51, který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanu a kyberšikanu, rasismus s jiné formy násilí.

Číst dál: Minimální preventivní program

Pokyn k postupu při řešení nepřítomnosti žáků ve škole

Základní škola praktická a základní škola speciální,
Krušnohorská 304, Ostrov
/ Pokyn vychází z Metodického pokynu MŠMT, č.j. : 10 194/2002-14 a z postupu MÚ v Ostrově - odboru soc. věcí a zdravotnictví při naplňování zákona č. 422/2003 Sb. o sociální potřebnosti /

  1.  Nepřítomnost žáků své třídy eviduje třídní učitel a vždy k poslednímu dni v měsíci kontroluje MP.

    Číst dál: Pokyn k postupu při řešení nepřítomnosti žáků ve škole

Kázeňský řád školy

Třídní učitel i ostatní vyučující jsou povinni včas a prokazatelným způsobem informovat rodiče o zhoršujícím se stavu v kázni žáka a plnění jeho povinností,

Číst dál: Kázeňský řád školy

Pravidla a kritéria pro udělování výchovných opatření

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Číst dál: Pravidla a kritéria pro udělování výchovných opatření

Pravidla pro hodnocení výsledků žáků

Obsah:

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Číst dál: Pravidla pro hodnocení výsledků žáků

Další články...

  1. Školní řád
 Logo KV2 logoKK 
Copyright © 2020 Základní škola Ostrov, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.