Zápis dětí do školy na školní rok 2016/2017

Zápis dětí do školy na školní rok 2016/2017 proběhne ve dnech 18. a 19. ledna 2016 od 15:00 do 17:00 hod v budově – Základní školy Ostrov, příspěvkové organizace.

telefon do školy: 730 585 022, 739 329 108, 739 329 109

  • do 1. ročníku základní školy,
  • do přípravné třídy základní školy.
  • do přípravné třídy základní školy.

Specifika vzdělávání a výchovy:

● snížený počet dětí a žáků ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému jedinci;

● výuka speciálně pedagogickými metodami je zajištěna kvalifikovaným pedagogem

● tolerance k neklidnému chování dětí a žáků, které není ve větším kolektivu zvládnutelné;

● zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace, motoriky, vnímání;

● nabízíme školní družinu a zájmové aktivity;

● zapojení do všech programů konaných školou;

● činnost školského logopeda 1 x týdně a možnost konzultací s pracovnicemi SPC a PPP Karlovy Vary 1 x za měsíc;

● informace na www.zspostrov.cz

 

Základní škola

- vhodná pro žáky s mentálním postižením, tělesným postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě snižuje riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy.

 

Přípravné třídy základní školy

- vhodné pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Podmínkou pro zařazení dítěte do 1. ročníku základní školy a přípravné třídy základní školy je písemná žádost zákonného zástupce dítěte, dále pak i doporučení školského poradenského zařízení (tj. speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny) a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte.

 

Pozn.: Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě nenaplněnosti tříd budou děti a žáci přijímáni i po výše uvedených termínech zápisu.

 

 

 

Soubory ke shlédnutí:
FileDescriptionFile size
Download this file (zapis-2016-17.pdf)zapis-2016-17.pdf 128 kB
 Logo KV2 logoKK 
Copyright © 2019 Základní škola Ostrov, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.