Ředitelské volno

Ředitelka školy uděluje v souhladu § 24 odst. (2), zákona č. 561/2004, školský zákon v platném znění, ředitelské volno na den 7.5.2018.

Důvodem jsou technické úpravy ve škole - oprava ukotvení krytů topení a demontáž nefunkčních bojlerů v umývárně u tělocvičny.

V provozu nebude ani školní družina.

 Logo KV2 logoKK