Ředitelské volno

Ředitelka školy uděluje v souhladu § 24 odst. (2), zákona č. 561/2004, školský zákon v platném znění, ředitelské volno na den 22.12.2017.

Důvodem jsou technické úpravy ve škole - oprava havarijního stavu odpadů (výměna potrubí).

V provozu nebude ani školní družina.

 Logo KV2 logoKK