Současnost školy

S účinností od 1.9.2000 byla rozhodnutím ŠÚ v Karlových Varech zřízena speciální škola s názvem Zvláštní škola a Pomocná škola, Ostrov, Krušnohorská 304 jako právní subjekt s formou hospodaření příspěvkové organizace.

K 1.1.2001 se zřizovatelem školy stal Okresní úřad Karlovy Vary a k 1.4. 2001 Karlovarský kraj. S účinností od 1.1.2006 byla škola do školského rejstříku zapsána jako Základní škola praktická a základní škola speciální. Tento stav trvá dosud.

Základní škola praktická a základní škola speciální v Ostrově je základní školou, která poskytuje vzdělávání zejména žákům, u kterých byl na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření zjištěn lehký, popř,střední stupeň mentálního postižení. Ve škole však mohou být integrováni i žáci s jiným druhem postižení. Ti jsou pak vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů.

Škola zabezpečuje zájmovou činnost žáků zaměřenou především na informatiku, hudební, výtvarnou a dramatickou tvorbu.

Přehled oborů vzdělávání:

  •  79-01-C/01 Základní škola
  •  79-01-B/01 Základní škola speciální
  •  79-01-B/001 Pomocná škola - dobíhající obor

Výuka probíhá podle následujících dokumentů:

  1.  Vzdělávací program zvláštní školy – č.j. 22 980/97-22 /MŠMT ČR/ - do šk.r. 2010/11
  2.  Vzdělávací program pomocné školy – č.j. 24 035/97-22 /MŠMT ČR/
  3.  Vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
  4.  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Učíme se pro život“, č.j. 20070901/1 – ŠVP je zpracován podle RVP ZV a přílohy RVP ZV-LMP
  5.  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro můj život“, č.j. 20100901/1 – ŠVP je zpracován podle RVP pro obor vzdělávání základní škola Speciální
  6.  Rehabilitační program pomocné školy č.j. 15 988/2003-24

Součástí školy je školní družina.

 Logo KV2 logoKK