Ze života školy

Kultura

Práce našich žáků

Previous Next Play Pause
JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLENĚNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLENĚNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Leták pro 2 stupeň COVID Leták pro 2 stupeň COVID
Leták pro 1 stupeň COVID Leták pro 1 stupeň COVID
letáček COVID-2019 letáček COVID-2019
Škola hrou 22.12. 2016 Škola hrou 22.12. 2016
Škola hrou 17.12. 2015 Škola hrou 17.12. 2015
O škole O škole
Učebna počítačů Učebna počítačů
Třídy ZŠS Třídy ZŠS

Základní škola Ostrov, příspěvková organizace

O nás

 

Zaměření školy

Škola je zaměřena na výuku a výchovu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Od roku 2013/2014 nově nabízíme vzdělávání pro žáky s těžkým postižením a kombinovanými vadami. Pro značný zájem byl vypracován školní vzdělávací program dle RVP ZV pro hraniční žáky z běžných základních škol. Počítat musíme s tím, že mnozí žáci školy pocházejí ze znevýhodněného sociálně kulturního prostředí.

S využitím speciálně pedagogických metod a forem práce odpovídajících schopnostem těchto žáků se zaměřujeme na:

 1.  Formování osobnosti žáků, formování jejich chování a jednání, vytváření pozitivního vztahu ke škole, učení, rodičům, společnosti
 2.  Zlepšování učebních výsledků s využitím výpočetní a komunikační technologie
 3.  Přípravu k volbě povolání, profesní orientaci
 4.  Prevenci problémů s alkoholem, drogami, negativními sociálními jevy
 5.  Péči o zdraví, zdravý životní styl a ochranu života

Naplňování záměrů

 •  individuálním přístupem, který vychází ze znalosti a respektování zvláštností žáků daných stupněm jejich postižení, prostředí ve kterém žijí a vztahů v rodině, chceme docílit toho, aby si žáci vytvořili takový žebříček životních hodnot, které budou v souladu s právním řádem našeho státu, se stanovenými pravidly, zejména školním řádem a budou odpovídat zásadám slušného chování a jednání
 •  chceme docílit, aby si žáci uvědomili význam vzdělání pro jejich budoucí život a podle toho přistupovali k učení, škole, učitelům
 •  usilujeme o to, aby byly do výuka zařazovány efektivní metody podporované především komunikačními a informačními technologiemi a zaváděním využívání výpočetní techniky do výuky
 •  zapojováním do soutěží , kulturních akcí a vystoupení vypsaných pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, budeme organizováním výletů vycházek a exkurzí a to vše s cílem rozšířit našim žákům obzory, představit jim prostředí, do kterého se mnozí z nich jen obtížně dostávají
 •  zapojováním do zájmové činnosti podporujeme hudební, výtvarné, pohybové i manuální nadání
 •  usilujeme o to, aby výběr budoucího povolání odpovídal reálným možnostem žáků
 •  veškerou školní činností eliminujeme výskyt negativních sociálních jevů a vliv nevhodného sociálně kulturně prostředí na některé naše žáky; při tom budeme úzce spolupracujeme s městskou policií, Policií ČR, oddělením sociálně právní ochrany MěÚ a dalšími kompetentními orgány
 •  vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu a k aktivní péči o zdraví, zaměřujeme se na rozvoj tělesné zdatnosti
 •  vzájemné soužití a vzdělávání s těžce postiženými žáky
 Logo KV2 logoKK 
Copyright © 2024 Základní škola Ostrov, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.